Nasza misja

 

Naszym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji w świecie, gdzie często muszą liczyć tylko na siebie. Chcemy im pokazywać, że wokół nich są inni ludzie chętni do pomocy, do wsparcia, życzliwi i uczciwi i że oni sami mogą takimi ludźmi być.

Metoda, którą pracujemy, czyli socjoterapia, uczy naszych podopiecznych działania we wspólnocie, tolerancji i akceptowania tego, ze każdy człowiek jest inny i ma prawo do własnych poglądów. Pokazuje też jak ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc; nakreśla wartość przyjaźni. W naszych codziennych działaniach budujemy bliskie i serdeczne relacje, które pozwalają na zdobycie zaufania, będącego warunkiem niezbędnym do zmiany zachowań i pracy terapeutycznej.

Poprzez nasze działania chcemy wspierać i pomagać w prawidłowym rozwoju emocjonalnym i społecznym, szczególnie w okresie dojrzewania - wchodzenia w dorosłość, kiedy kształtuje się osobowość młodego człowieka.

Naszym kolejnym celem jest propagowanie i uczenie socjoterapii innych ludzi zajmujących się pracą z dziećmi – studentów, pedagogów, psychologów. Pokazujemy przyszłym socjoterapeutom jak ważna jest praca w zespole, wzajemne wsparcie i bycie blisko; czego też będą uczyć dzieci. 

Dla nas samych celem w pracy z drugim człowiekiem jest bliskość, praca nad sobą – czyli zmienianie siebie, by móc żyć i pracować lepiej z innymi, profesjonalizm i podnoszenie swoich kwalifikacji, a także realizacja własnych marzeń.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci