Punkt Przedszkolny "Tęczowa Przystań"

Punkt przedszkolny powstał w lutym 2011 roku w ramach realizacji projektu
„Tęczowa 
Przystań” finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. 

Projekt zakończył się w grudniu 2012 roku. Od roku 2013 Punkt utrzymywał się z darowizn. Obecnie działanie punktu jest zawieszone do momentu otwarcia nowego lokalu

Do punktu przedszkolnego uczęszcza grupa 12 dzieci w wieku 3-5 lat. W ramach zajęć proponowane są dla dzieci następujące zajęcia:

  • Blok "Poznaj siebie" W tym bloku dzieci uczyć się będą samodzielności, rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
  • Blok "Otwórz się na innych" Blok ten służy rozwijaniu zachowań akceptowalnych społecznie, w ramach tego bloku organizowane są wyjścia by pobudzać ciekawość świata (wyjścia do ZOO, wydarzenia dla dzieci), poznawanie zawodów.
  • Blok "Uczę się" W ramach tych zajęć dzieci uczą się i wzmacniają nawyki higieniczne. Zabawy zajęcia mają na celu stymulację rozwoju intelektu i motoryki dzieci, rozwój zainteresowań
  • Blok "Pnę się do góry" Blok zajęć logorytmicznych z elementami muzykoterapii (dzieci z rodzicami), gimnastyka korekcyjna.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć dzieci znajdują się pod opieką logopedy i psychologa oraz korzystają z atrakcji takich jak wyjścia do kina, na basen, do sali zabaw, zoo, parku itp. 

W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują bezpłatne posiłki: śniadanie i obiad. Dzieci przebywają w punkcie przedszkolnym w godz. od 7.30 do 14.00. 

Ramowy plan dnia obejmuje: 

7.30 - 8.00 schodzenie się dzieci, wymiana informacji z rodzicami, gry i zabawy stolikowe 
8.00 - 8.30 śniadanie 
8.30 -12.30 zajęcia tematyczne, zajęcia ze specjalistami, wyjścia, wycieczki, spacery 12.30- 13.00 obiad 
13.00 -13.30 czytanie lub słuchanie bajek i muzyki, zabawy relaksacyjne 
13.30-14.00 zabawy dowolne, odbieranie dzieci przez rodziców.

To zdjęcia w naszym przedszkolu:

A to fotografie z naszych wyjść:

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci