Świetlica Socjoterapeutyczna

W trakcie pobytu w świetlicy dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, która proponuje im następujące zajęcia:

  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia artystyczne (plastyczne, muzyczne)
  • zajęcia sportowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu
  • gry i zabawy stolikowe
  • zajęcia filmowe i fotograficzne
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia komputerowe
  • atrakcje t.j. wyjścia do kina, zoo, na basen, do parku, do sali zabaw itp.

Zajęcia tematyczne realizowane są przez 3,5 godziny, ostatnia godzina poświęcona jest na zajęcia edukacyjne (pomoc w lekcjach oraz wyrównywanie braków szkolnych podopiecznych).

Grupa świetlicowa uczestniczy również w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach np. "Szlakiem ginących zawodów", "Młodzi i przedsiębiorczy".

W okresie zimowym oraz wakacyjnym dzieci wyjeżdżają na obozy organizowane przez Stowarzyszenie. Jest to podsumowanie i kontynuacja codziennej pracy wychowawczej w grupie.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci