Zespół

Nasze Stowarzyszenie to grupa wychowawców: pedagogów, psychologów, socjoterapeutów oraz stażyści i wolontariusze. Wspólnie tworzymy dynamiczny zespół, w którym każdy realizuje się poprzez przekazywanie dzieciom swoich pasji i zainteresowań. Podstawą pracy zespołu Stowarzyszenia jest przyjaźń, zaufanie i wspólna chęć poprawy sytuacji dzieci na lepsze. 

 

Barbara Wysocka – kierownik organizacyjny Stowarzyszenia, wychowawca, magister pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu logopedii na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, absolwentka podyplomowych Studiów Socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź. Posiada 8- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Joanna Mleczko-Rycerz – skarbnik Stowarzyszenia, wychowawca, licencjat z pedagogiki - Uniwersytet Wrocławski, absolwentka Studium Socjoterapii, absolwentka I stopnia Szkoły Trenerów PTP.
Posiada 9- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Radosław Rycerz – wychowawca, student pedagogiki, absolwent studium socjoterapii, ukończył roczny staż w świetlicy socjoterapeutycznej, posiada 8- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

Rafał Wysocki - wychowawca, magister pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Wrocławski, absolwent podyplomowych Studiów Socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna Łódź, instruktor zajęć filmowych, absolwent podyplomowych studiów z realizacji filmowej i telewizyjnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Posiada 8- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Katarzyna Puczyńska - wychowawca, magister psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Socjoterapii - Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Ukończyła 4- letni kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada 6- letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.

Paulina Dobrowolska - wychowawca, magister psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka Studium Terapii Rodzin  - Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, w trakcie kursu z zakresu przygotowania pedagogicznego. Posiada 1,5-roczne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.

Marta Ogorzałek - wychowawca, magister psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Posiada 1,5-roczne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci