"Bezpieczne Dzieciństwo 2011"

w ramach konkursu małych grantów Fundacji Dzieci Niczyje finansowany ze środków The VELUX Foundations 
15.03.2011 - 16.12.2011

Głównym założeniem projektu było przeprowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie, w tym: szkolenia dla dzieci i ich rodziców oraz pomoc psychologiczna dla ofiar uzależnienia od mediów elektronicznych.

Celem projektu było: kształtowanie wiedzy na temat praw i obowiązków użytkownika Internetu; kształtowanie świadomości na temat zagrożeń, na które można być narażonym w Internecie; dostarczenie wiedzy o tym do kogo można się zwrócić o pomoc w razie poczucia zagrożenia; dostarczanie wiedzy dla rodziców o typowych objawach uzależnienia ich dzieci od mediów elektronicznych; wspieranie dzieci uzależnionych od mediów elektronicznych.

Najważniejsze przeprowadzone działania.
Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w Internecie; przeprowadzenie warsztatów praktycznych w sali komputerowej; przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z rozpoznawania uzależnienia od mediów elektronicznych swoich dzieci.

Charakterystyka i liczba beneficjentów. Adresatami projektu byli dzieci, młodzież z Wrocławia w wieku 6-17 (łącznie 48 osób) uczęszczająca do środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz rodzice tych dzieci (około 24 osób). Dzieci i młodzież pochodzą z rodzin wieloproblemowych, w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Rezultatami projektu było: przeprowadzenie 54 godzin warsztatów teoretycznych, 36 godzin warsztatów praktycznych dla dzieci, 6 godzin warsztatów dla rodziców oraz zorganizowanie festynu. Beneficjenci zdobyli wiedzę o zagrożeniach w Internecie, dowiedzieli się jak się przed nimi ustrzec i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku zagrożenia.

Zobacz film nagrany podczas realizacji projektu

Galeria

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci