"Historia łączy pokolenia"

projekt współfinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach konkursu "Patriotyzm Jutra"

Założeniem projektu jest kształtowanie świadomych swojej tożsamości obywateli poprzez przeprowadzenie zajęć historycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach prowadzonych aktywnymi metodami. Podczas zajęć będą poznawali historię Polski i historię swojego miasta spotykając się z osobami starszymi (rodziną, sąsiadami, osobami z domów spokojnej starości itp.) i przeprowadzając z nimi wywiady. Beneficjenci wybiorą się również wraz z seniorami na spacer historyczny, aby zobaczyć i usłyszeć jak przez lata zmieniało się miasto Wrocław. Efektem takich spotkań będzie zgromadzenie opowiadań, wywiadów, zdjęć, zeskanowanych fotografii i pamiątek rodzinnych, które zostaną przedstawione podczas wystawy na zakończenie projektu. Dodatkowo z zebranego materiału uczestnicy projektu zmontują pod okiem instruktora dokument historyczny.

Celem projektu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych swojej tożsamości obywateli.

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży więzi lokalnych przez budowanie przywiązania do miasta Wrocław 
 • Szerzenie wiedzy historycznej w sposób niekonwencjonalny wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • Kształtowanie odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli;
 • Kształtowanie postaw szacunku dla osób starszych wśród dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych społecznie
 • Umożliwienie integracji międzypokoleniowej oraz zapełnienie czasu wolnego seniorom poprzez wizyty dzieci i młodzieży 
 • Zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży;
 • Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży;

Zakładane rezultaty realizacji zadania:

 • Przeprowadzenie 201 godzin zajęć w ramach projektu;
 • Przeprowadzenie 20 godzin wywiadów z osobami starszymi;
 • Zeskanowanie 200 zdjęć oraz opisanie ich;
 • Zmontowanie filmu dokumentalnego
 • Zorganizowanie wystawy
 • Zaprojektowanie i wydruk 500 ulotek o projekcie i wystawie;
 • umieszczenie informacji na stronie internetowej stowarzyszenia, zdjęć i relacji z projektu;
 • Wręczenie 25 pamiątkowych dyplomów dla uczestników projektu;
 • Wręczenie 10 pamiątkowych podziękowań dla bohaterów reportaży; 
 • Rozwinięcie u dzieci i młodzieży więzi lokalnych przez budowanie przywiązania do miasta Wrocław; 
 • Wzrost zainteresowania dziejami ojczystymi w tym miasta Wrocław;
 • Wzrost wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
 • Wykształcenie odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli;
 • Wykształtowanie postawy szacunku dla osób starszych wśród dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych społecznie
 • Integracja międzypokoleniowa oraz zapełnienie czasu wolnego seniorom poprzez wizyty dzieci i młodzieży 
 • Zapobieżenie patologiom społecznym poprzez organizację czasu wolnego dzieciom i młodzieży;
 • Stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży;

 

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci