"Cyberdzieciaki z naszej paki"

Bezpieczne Dzieciństwo
15.03 - 30.11.2012

Cele projektu:
Kształtowanie świadomości na temat zagrożeń, na które można być narażonym w Internecie; dostarczenie wiedzy o tym do kogo można się zwrócić o pomoc w razie poczucia zagrożenia; dostarczanie wiedzy o cyberprzemocy i nawiązywaniu niebezpiecznych kontaktów w sieci; wspieranie ofiar i świadków sytuacji zagrożenia w Internecie.

Najważniejsze działania:
Zakładał przeprowadzenie warsztatów dotyczących cyberprzemocy i nawiązywania niebezpiecznych kontaktów w Internecie; przeprowadzenie warsztatów praktycznych w sali komputerowej; przeprowadzenie warsztatów dla rodziców. 

Beneficjenci:
Adresatami projektu były dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat (35 osób) pochodzących z rodzin wieloproblemowych, w trudnej sytuacji finansowej bez szans na odpłatne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych oraz dla 20 rodziców.

Rezultatami projektu było przeprowadzenie 48 h warsztatów teoretycznych oraz 24 h warsztatów w sali komputerowej dla dzieci oraz przeprowadzenie 8 h warsztatów dla rodziców, 16 h konsultacji psychologicznych, zorganizowanie festynu. Beneficjenci zdobyli wiedzę o zagrożeniach w Internecie, dowiedzieli jak się przed nimi ustrzec i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadku zagrożenia.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci