"Dzień Bezpiecznego Internetu 2012"

Projekt Bezpieczne Dzieciństwo finansowany przez Fundację Dzieci Niczyje

Cele projektu:

 • kształtowanie wiedzy na temat praw i obowiązków, plusów i minusów użytkownika portali społecznościowych;
 • kształtowanie świadomości na temat zagrożeń, na które można być narażonym w Internecie;
 • dostarczenie wiedzy o tym do kogo można się zwrócić o pomoc w razie poczucia zagrożenia;
 • kształtowanie postaw przestrzegania Netykiety. 
 • kształtowanie świadomości na temat uzależnień dzieci i młodzieży od portali społecznościowych;
 • dostarczanie wiedzy z zakresu projektowania ulotki i wzoru materiałów reklamowych;
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Projekt zakładał przeprowadzenie:

 • zajęć edukacyjnych

Zajęcia miały charakter warsztatowy. Za pomocą pogadanek, gier i zabaw dzieciom została przekazana wiedza na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych. Na zakończenie zajęć dzieci korzystając ze zdobytych informacji stworzyli projekt ulotki, z najważniejszymi wiadomościami o bezpiecznym korzystaniu z portali społecznościowych. Na świetlicy został ogłoszony konkurs z nagrodami na najlepszy plakat o tematyce bezpieczeństwa w Internecie, zagrożeń podczas korzystania z portali społecznościowych. 

 • warsztaty w sali komputerowej

Zajęcia miały charakter praktyczny. Uczestnicy projektu przełożyli zdobytą wiedzę w działanie poprzez sprawdzenie czy ich konta na portalach społecznościowych spełniają wymogi bezpieczeństwa. Podczas warsztatów zaprojekowali także ulotkę informacyjną. 

 • akcja promująca Dzień Bezpiecznego Internetu 2012

Ostatnim etapem projektu było zorganizowanie akcji promującej, w dzień 8 lutego 2012 w szkole gimnazjalnej, do której uczęszczają podopieczni świetlicy. Dnia 8 lutego na przerwach lekcyjnych podopieczni wraz z wychowawcami ze świetlicy propagowali Dzień Bezpiecznego Internetu i zagadnienia związane z bezpieczeństwem, zagrożeniami związanymi z korzystaniem portali społecznościowych poprzez rozdawanie ulotek powstałych na zajęciach edukacyjnych, przypinek, rozmowy z uczniami na temat ich doświadczeń. 

Spodziewane rezultaty zadania.

 • Przeprowadzenie 8 godzin zajęć edukacyjnych i 8 godzin warsztatów w sali komputerowej dla dzieci i młodzieży;
 • Sporządzenie wzoru ulotki i loga na przypinkę o bezpiecznym korzystaniu z portali społecznościowych. 
 • Wydrukowanie 500 ulotek, wyprodukowanie 250 przypinek. 
 • Uaktualnienie na stronie Stowarzyszenia informacji dotyczącej zagadnień związanych z tematem projektu
 • Stworzenie przez podopiecznych świetlicy i uczniów w szkole prac konkursowych.  
 • Rozwinięcie u podopiecznych wiedzy na temat portali społecznościowych.Plusach i minusach oraz zagrożeniach.
 • Rozwinięcie wiedzy z obsługi podstawowych programów graficznych.

Zobacz spot nagrany podczas projektu

Galeria

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci