"Młodzi i przedsiębiorczy"

projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu "Młodzież w działaniu"
05.08.2012 - 28.01.2013

Projekt „Młodzi i przedsiębiorczy” realizowany był od 5 sierpnia 2012 roku do 28 stycznia 2013. Zakładał przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości oraz warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy dla naszych 20 podopiecznych spotkania z właścicielami firm, prezesami stowarzyszeń, specjalistami od pozyskiwania funduszy. Oprócz tego dzieci i młodzież zwiedzali bank i rozmawiali z pracownikami, a najstarsza grupa miała za zadanie zorganizować Gwiazdkę, przedstawienie teatralne, spotkanie z rodzicami.

Cele projektu:

 • niwelowanie postawy roszczeniowej i postawy bezradności wśród 20 dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych społecznie,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych przez 20 dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie samooceny i wzmocnienie wiary we własne możliwości
 • poznanie sposobów skutecznej komunikacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów,
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, planowania budżetu, oszczędzania, zakładania firmy,
 • zwiększenie wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na określony cel
 • zdobycie wiedzy na temat tworzenia i projektowania ulotek i folderów reklamowych,
 • zbudowanie pozytywnego wizerunku dzieci i młodzieży w społeczeństwie lokalnym,
 • dostrzeżenie przez dzieci i młodzież potrzeby działania na rzecz innych ludzi (młodszych dzieci, ludzi w trudniejszej sytuacji).

Rezultaty po zrealizowaniu projektu:

 • przeprowadzenie 16 godzin warsztatów psychospołecznych i 26 godzin kursu przedsiębiorczości dla 20 dzieci i młodzieży,
 • zorganizowanie spotkania z przedsiębiorca, prezesem stowarzyszenia, doradcą zawodowym,
 • zorganizowanie wycieczki do banku,
 • zorganizowanie przedstawienia teatralnego,
 • zorganizowanie spotkania o tematyce przedsiębiorczości dla rodziców beneficjentów projektu ( 5 godzin),
 • zakupienie 50 prezentów na Gwiazdkę,
 • zorganizowanie i przeprowadzenie Gwiazdki dla 50 podopiecznych,
 •  zniwelowanie postawy roszczeniowej i postawy bezradności wśród dzieci i młodzieży ze ´środowisk marginalizowanych społecznie,
 • zdobycie umiejętności interpersonalnych i społecznych przez dzieci i młodzież
 • podniesienie samooceny i wzmocnienie wiary we własne możliwości,
 • zdobycie umiejętności pracy w grupie,
 • poznanie sposobów skutecznej komunikacji i skutecznego rozwiązywania konfliktów,
 • zdobycie wiedzy na temat tworzenia i projektowania ulotek i folderów reklamowych,
 • zdobycie umiejętności zorganizowania Gwiazdki
 • zbudowanie pozytywnego wizerunku dzieci i młodzieży w społeczeństwie lokalnym,
 • dostrzeżenie przez dzieci i młodzież potrzeby działania na rzecz innych ludzi (młodszych dzieci, ludzi w trudniejszej sytuacji).

Młodzi i Przedsiębiorczy - Ulotka

Młodzi i Przedsiębiorczy - Ulotka - Tył

Galeria

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci