"Wolontariat z pasją"

Rozwój wolontariatu na Dolnym Śląsku finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
06.02.2012 - 31.12.2012

Założenia projektu
Projekt zakładał przeszkolenie i przygotowanie do pracy wolontariackiej w środowisku dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 20 studentów. Planujemy spotkania ze studentami, podczas których przedstawiona zostanie idea wolontariatu, a dla zainteresowanych zorganizowany zostanie cykl warsztatów rozwoju osobistego, a także konsultacje indywidualne umożliwiające podniesienie jakości świadczonych usług.

Cele
Celem głównym programu jest przeszkolenie 20 wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: - zapoznanie 20 studentów z metodą socjoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą - zorganizowanie 6 miesięcznego stażu w Stowarzyszeniu dla 20 studentów - podwyższenie jakości usług świadczonych przez Stowarzyszenie - zapoznanie 200 studentów z ideą wolontariatu - zorganizowanie warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne - zapoznanie uczestników projektu z funkcjonowaniem organizacji pozarządowej w poszczególnych działach (sponsoring, pisanie projektów, rozliczanie dotacji).

Beneficjenci
Projekt skierowany będzie do studentów III, IV i V roku kierunków pedagogika i psychologia, osób w wieku 20-26 lat. Jak wynika z naszego doświadczenia, głównym podawanym powodem uczestnictwa w tego typu projektach jest brak wystarczającej ilości zajęć praktycznych oferowanych w ramach programu studiów. Uczestnicy projektów nisko oceniali własne umiejętności praktyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci