"Dziękuję, nie biorę"

projekt finansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
01.2013 - 12.2013

Od stycznia bieżącego roku w świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS rozpoczął się projekt „Dziękuję, nie biorę”. Projekt jest finansowany i nadzorowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach działań projektowych zaplanowane jest przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjnych oraz warsztatów umiejętności psychospołecznych dla podopiecznych świetlicy. Projekt ma na celu m.in rozwój umiejętności psychospołecznych, emocjonalnych i życiowych podopiecznych, przekazywanie dzieciom i młodzieży informacji o zdrowotnych i społecznych skutkach używania substancji psychoaktywnych i promocję postaw prozdrowotnych, oraz zapewnienie różnorodnej oferty zajęć dla wychowanków stanowiących alternatywną formę spędzania czasu wolnego.

Zajęcia przeprowadzą pracownicy Stowarzyszenia - pedagodzy, socjoterapeuci oraz psycholog. Projekt zakończy się w grudniu 2013 roku.

 

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci