"Nasza Świetlica 2013"

projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław 01.2013 - 12.2013

Projekt „Nasza świetlica 2013” zakłada prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 34 dzieci i młodzieży z osiedla Huby i Przedmieście Świdnickie w okresie od 02.01.2013 do 31.12.2013 r.

Celem projektu jest prowadzenie świetlicy środowiskowej, w ramach, której zapewniona będzie pomoc rodzinie w procesie przygotowywania 34 dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

Dzieci na potrzeby projektu podzielone są na 2 grupy wiekowe – młodszą i starszą.

W ramach funkcjonowania świetlicy zaplanowane są następujące działania:

  • Zajęcia edukacyjne (m.in. pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, edukacja ekologiczna i prozdrowotna)
  • Zajęcia kulturalne i artystyczne (zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia, filmowe, zajęcia fotograficzne, wyjścia kulturalne do teatru, kina, muzeum, na wystawy itp.)
  • Zajęcia sportowe i rekreacyjne (m.in. gry i zabawy na powietrzu, wyjścia na basen, turnieje i mecze świetlicowe.)
  • Zajęcia profilaktyczne
  • Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Andrzejki, Mikołajki itp.)
  • Dożywianie dzieci i wsparcie żywnościowe dla rodzin
  • Półkolonie letnie i zimowe
  • Działania na rzecz środowiska lokalnego i integracji środowiska lokalnego

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci