"Razem powiedzmy STOP krzywdzeniu dzieci"

projekt współfinansowany ze środków Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo"  Fundacji Dzieci Niczyje
09.16.2013 - 06.30.2014

Z naszego wieloletniego doświadczenia w pracy z rodzinami wynika, że rodzice stosują w domach kary cielesne, nie są konsekwentni, nie znają metod radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i często swoja złość kierują do dzieci. 

Projekt zakłada: 

Przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych, które będą obejmowały następujące zagadnienia: konsekwencje stosowania kar cielesnych, właściwe stosowanie kar i nagród , wyznaczanie zasad i reguł życia domowego, stawianie wymagań i określanie granic dla niewłaściwych zachowań dzieci, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i sytuacjami stresowymi, rozwiązywanie konfliktów itp. Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu po 3h. 

Poradnictwo rodzinne - 10 rodzin będzie objętych poradnictwem – poruszone zostaną tematy takie jak na warsztatach umiejętności wychowawczych oraz bieżące trudności i problemy w rodzinach. Poradnictwo odbywać sie będzie raz w miesiącu 2 h dla rodziny.

Konsultacje psychologa dla mieszkańców. Mieszkańcy osiedla Huby będą mogli skorzystać z porad i wsparcia, porozmawiać o problemie krzywdzenia małych dzieci, pozyskać informacje gdzie szukać pomocy i do kogo się zwrócić. Bezpłatne konsultacje będą odbywać się raz w miesiącu. 

Projekt zakłada również superwizje dla zespołu realizatorów (wychowawców, pedagogów, psychologów).

 

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci