"W internecie czy w realu?"

projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje
16.09.2013 - 30.06.2014

Założeniem projektu jest przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz rozwijających zainteresowania dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacji psychologa dla społeczności lokalnej. Projekt ma na celu ukazanie negatywnych skutków nadużywania mediów elektronicznych i zmniejszenie częstotliwości korzystania z komputera i gier. Odbiorcami jest 30 dzieci w wieku 6-17 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
a także społeczność  lokalna – ok. 500 osób. 

Warsztaty edukacyjne –będą dotyczyły uzależnienia od mediów elektronicznych. Za pomocą aktywnych metod beneficjenci zapoznają się z negatywnymi skutkami przesiadywania w Internecie, czy też grania w gry komputerowe i na telefonach. Szczególny nacisk zostanie położony na portale społecznościowe, które sprawiają, że dzieci mają problem w kontaktach z rówieśnikami w „realu” i przenoszą swoje życie
towarzyskie do sieci.

Warsztaty rozwijające zainteresowania –prowadzący zachęcą odbiorców do ciekawego spędzania czasu z rówieśnikami. Zajęcia mają na celu pokazanie dzieciom jak można ciekawie spędzić czas bez komputera i telefonu komórkowego. Dzieci i młodzież zostaną  zachęceni do korzystania z gier planszowych, czytania książek i prasy, zespołowych gier i zabaw sportowych, a także skorzystają z wyjść wspólnie z rówieśnikami (basen, park linowy, humanitarium).

Konsultacje z psychologiem  mają na celu wsparcie i pomoc osobom uzależnionych od mediów elektronicznych, gier komputerowych i portali społecznościowych oraz ich rodzinom. Konsultacje mają charakter otwarty –
dla mieszkańców osiedla Huby.

FDN nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszej publikacji.

 

 

 

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci