"Szkoła życia"

 

projekt współfinansowany przez Fundacje Banku Zachodniego WBK
09 -10.2014

Nasz Stowarzysznie otrzymało dofinansowanie Fundacji Banku Zachodniego w ramach projektu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Projekt "Szkoła życia" skierowany jest do 15 dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. Planowany jest na wrzesień i październik 2014 roku.

Celem projektu jest zwiększenie wiary we własne możliwości i nauczenie się ważnych w życiu kompetencji społecznych takich jak wyznaczanie celów, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, korzystanie z pomocy innych osób poprzez warsztaty psychospołeczne i zdobywanie umiejętności wspinaczki i survivalu.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych  w siedzibie stowarzyszenia oraz warsztatów wspinaczkowych i survivalowych w formie wyjazdowej w górach. Proponowane zajęcia stanowią alternatywę do spędzania czasu na podwórkach, w bramach bez nadzoru osób dorosłych. Umiejętności i doświadczenia zdobyte dzięki działaniom w projekcie staną się ważnym krokiem w wyrównaniu szans edukacyjnych i psychospołecznych dzieci i młodzieży.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci