"Aktywny obywatel to ja"

projekt współfinansowany przez Szwajcarię
01.03.2013 - 30.09.2014

Stowarzyszenie Ocalić Szansę – SOS rozpoczęło realizację projektu „Aktywny obywatel – to ja!” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do 30 dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych społecznie, które poprzez działanie w Młodzieżowych Kołach Wolontariatu będą uczestniczyły w życiu społecznym i politycznym miasta.

Celem głównym projektu jest zaangażowanie młodzieży pochodzącej ze środowisk marginalizowanych społecznie w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej oraz rozwijanie postaw obywatelskich niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, w okresie 01.03.2013 do 30.09.2014 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Radą Osiedla Przedmieście Świdnickie oraz z Grupą Nieformalną Przyjaciół os. Huby- GNPH (wolontariusze).

Kwota dofinansowania projektu to 124 461 zł.

 

Wydarzenia w ramach projektu

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci