"Moda na sport"

projekt finansowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 

Projekt "Moda na sport" zakłada stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej.

Fundusze uzyskane z dotacji posłużyły do zakupu materacy gimnastycznych oraz drobnego sprzętu sportowego w postaci piłek do gier zespołowych. 

Projekt ma na celu m.in.:

 • wspomaganie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu u dzieci i młodzieży;
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności;
 • wykorzystanie w pracy wychowawczej rywalizacji sportowej;
 • rozwijanie koordynacji i sprawności sensoryczno - motorycznej;
 • wdrażanie do racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu;
 • zapobieganie powstawaniu wad postawy;
 • nabywanie umiejętności konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży;
 • wykształcenie u podopiecznych postawy zachęcającej do regularnego dbania o kulturę fizyczną.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci