"Nasza Świetlica"

projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław
01.2014 - 12.2015

Projekt „Nasza świetlica” zakłada prowadzenie świetlicy środowiskowej dla 25 dzieci i młodzieży w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2015.

Odbiorcami projektu będzie 25 podopiecznych Stowarzyszenia Ocalić Szansę – SOS w wieku 6-17 lat, którzy będą uczęszczać na zajęcia w świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

W ramach prowadzenia placówki, zapewniona będzie pomoc rodzinie w procesie przygotowywania 25 dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

W ramach funkcjonowania świetlicy zaplanowane są następujące działania:

  • Zajęcia edukacyjne (m.in. pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, edukacja ekologiczna i prozdrowotna);
  • Zajęcia kulturalne i artystyczne (zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia, filmowe, zajęcia fotograficzne, wyjścia kulturalne do teatru, kina, muzeum, na wystawy itp.);
  • Zajęcia sportowe i rekreacyjne (m.in. gry i zabawy na powietrzu, wyjścia na basen, turnieje i mecze świetlicowe.);
  • Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne;
  • Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Andrzejki, Mikołajki itp.);
  • Dożywianie dzieci i wsparcie żywnościowe dla rodzin;
  • Półkolonie letnie i zimowe;
  • Działania na rzecz środowiska lokalnego i integracji środowiska lokalnego;

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci