„Jak mądrze korzystać z mediów elektronicznych?”

projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje
12.2014 - 06.2015

Stowarzyszenie dzięki wsparciu otrzymanemu od Fundacji Dzieci Niczyje realizuje bezpłatne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

W ramach projektu Stowarzyszenie prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z klas IV, V, VI dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, cyberprzemocy, korzystania z portali społecznościowych, telefonów komórkowych, a także uzależnienia od mediów elektronicznych.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości na temat zagrożeń, na które można być narażonym w Internecie; dostarczenie wiedzy o tym do kogo można się zwrócić o pomoc w razie poczucia zagrożenia; dostarczanie wiedzy o cyberprzemocy i nawiązywaniu niebezpiecznych kontaktów w sieci; wspieranie ofiar i świadków sytuacji zagrożenia w Internecie.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci