"Wrocław bez barier"

projekt realizowany ze środków Gminy Wrocław
14.02-31.12.2015

Projekt "Wrocław bez barier" adresowany jest bezpośrednio do 20 dzieci i młodzieży ze świetlicy prowadzonej przez Stowarzyszenie Ocalić Szansę-SOS. Celem projektu jest integracja międzykulturowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji,rasizmowi i antysemityzmowi.

Działania zakładają warsztaty psychospołeczne, edukacyjne, twórcze, spotkania integracyjne, spacery o tematyce wielokulturowej, festyny i wystawy.

Celem projektu jest przede wszystkim:

- Integracja międzykulturowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, rasizmowi i antysemityzmowi.

- Wzrost wiedzy dzieci i młodzieży ze świetlicy o mniejszościach narodowych i/lub etnicznych zamieszkujących Wrocław, a także poznanie mieszkańców Wrocławia będących reprezentantami innych kultur. Ponadto poszerzenie wiedzy na temat wpływu mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych na rozwój miasta Wrocławia. 

- Poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży ze świetlicy na temat odmiennych kultur, wyznań, obyczajów, muzyki, języka.

- Budowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych ludzi niezależnie od ich pochodzenia. Obalenie mitów i stereotypów na temat innych narodowości. 

- Obalenie mitów i stereotypów na temat innych narodowości -Zmniejszenie lęków wobec osób o odmiennym wyglądzie, o innych przekonaniach, innej religii.

Na zakończenie projektu w grudniu odbędzie się festyn. Do organizacji festynu zostaną również zaproszone inne narodowości z Wrocławia. Przygotują stoiska, dekoracje, zaplanują atrakcje. Ponadto będzie tam stoisko reklamujące działania w projekcie, wystawa fotografii z działań w projekcie, filmu zrealizowanego podczas warsztatu.

Projekt realizowany jest we współpracy z Panią Olgą Demczuk - prezeską Stowarzyszenia Edukacyjnego Wieża Babel.

Galeria

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci