"Centrum Aktywności na Wapiennej"

projekt współfinansowany przez Gminę Wrocław
09.05.2016 - 31.12.2016

Projekt „Centrum Aktywności na Wapiennej” zakłada prowadzenie zajęć popołudniowych dla 20 dzieci i młodzieży z osiedla Huby we Wrocławiu.Uczestnicy grupy w centrum będą brać udział w zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.

W ramach prowadzenia placówki, zapewniona będzie pomoc rodzinie w procesie przygotowywania 20 dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi oraz rozwijającymi ich zainteresowania.

W ramach funkcjonowania świetlicy zaplanowane są następujące działania:

  • zajęcia edukacyjne (m.in. pomoc w nadrabianiu zaległości szkolnych, edukacja ekologiczna i prozdrowotna);
  • zajęcia kulturalne i artystyczne (zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia, filmowe, zajęcia fotograficzne, wyjścia kulturalne do teatru, kina, muzeum, na wystawy itp.);
  • Zajęcia sportowe i rekreacyjne (m.in. gry i zabawy na powietrzu, wyjścia na basen, turnieje i mecze świetlicowe.);
  • Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne;
  • Imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Andrzejki, Mikołajki itp.);
  • Dożywianie dzieci i wsparcie żywnościowe dla rodzin;
  • Półkolonie letnie;
  • Działania na rzecz środowiska lokalnego i integracji środowiska lokalnego;

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci