"Praca, pomoc, zabawa - to jest super!"

projekt współfinansowany przez Fundację Banku
Zachodniego WBK
12.2015 - 04.2016

Projekt skierowany jest do 25 podopiecznych świetlicy środowiskowej. Celem projektu jest zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży i zmiana ich postaw z biernych na czynne. Zwiększenie świdmości dzieci dotyczącej ich możliwości wpływania na świat dzięki swoim działaniom.

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów z psychologiem na temat empatii, wrażliwości na potrzeby innych, współpracy w grupie i stawiania celów. Następnie podopieczni włączą się w akcję na na rzecz potrzebującej osoby i swoimi siłami zorganizują kiermasz. Kiermasz poprzedzi cykl warsztatów krawieckich, na których podopieczni wykonają włąsnoręcznie poduszki i maskotki.

Dzięki projektowi podopieczni przekonają się jak ważna jest praca, jaką satysfakcję daje pomoc innym. 

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci