"Razem powiedzmy stop krzywdzeniu dzieci"

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje
1.10.2015 - 30.06.2016

Projekt ma na celu zapobieganie krzywdzeniu fizycznemu i psychicznemu małych dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacja społeczną. Będzie to III edycja programu.

Projekt zakłada przeprowadzenie:
- warsztatów umiejętności wychowawczych,
- poradnictwa rodzinnego,
- konsultacji (raz w miesiącu bezpłatnych porad i wsparcia udzieli psycholog).

A także stworzenie i rozpowszechnienie ulotki o zapobieganiu krzywdzeniu małych dzieci wśród społeczności lokalnej. 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci