"Obywatel to ja"

 

projekt współfinansowany przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszy Inicjatyw Obywatelskich FIO 2016
08.2016 - 07.2017

 

Celem projektu jest kształtowanie umiejętności społecznych i obywatelskich u 60 uczniów szkół z wrocławskich osiedli Huby i Gaj. W ramach realizacji projektu odbędą się warsztaty edukacyjne w szkołach i zostaną utoworzone grupy liderów osiedlowych. Cztery grupy liderów osiedlowych przez 8 miesięcy będa organizawać akcje na rzecz swoich szkół oraz swojego osiedla. Partnerem projektu jest Rada Osiedla Huby.

Uczestnicy projektu będą spotykać się w swoich szkołach oraz w siedzibie Stowarzyszenia. W ramach działania na rzecz lokalnej społecznosci cztery grupy liderów wspólnymi siłami przeprowadzą akcje takie społeczne: kiermasz charytatywny, festyn rodzinny, graffiti obywatelskie. Zwięczeniem przeprowadzonych działań oraz nagrodą dla jej uczestników będzie wycieczka do Warszawy do Parlamentu. 

 

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci