Inicjatywy "Aktywnych Obywateli"

działania odbyły się w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię
01-04.2014 

Pierwszy kwartał tego roku niósł ze sobą wiele ciekawych działań i przedsięwzięć dla wolontariuszy projekt "Aktywny Obywatel to JA". Najważniejsze z nich to:

- Warsztaty z edukacji obywatelskiej - odbyły się po trzy warsztaty dla każdej z grup. Zostały zrealizowane tematy: Tolerancja, Niepełnosprawność, Mniejszości narodowe i etniczne. Młodzież podczas warsztatów poszerzyła swoją wiedzę na temat wymienionych zagadnień.

- Warsztaty psychospołeczne - zrealizowano temat: Moje słabe i mocne strony. Uczestnicy podczas warsztatów zastanowili się, z czym kojarzy im się pojęcie samoocena. Następnie pracując w parach zastanowili się nad swoimi słabymi i mocnymi stronami, zapisując je na kartkach. Odbyła się również dyskusja na temat:, w jaki sposób przekonania na swój temat mogą wpłynąć na samopoczucie i jakość życia? Uczestnicy zastanawiali się jak można podnieść swoją samoocenę. Podczas wyjazdu wykonali także wspólnie plakat – mocne strony naszej grupy. 

- Inicjatywa lokalna - wystawa prac konkursowych plastycznych i filmowych- uczestnicy przeprowadzili konkurs w szkołach na swoim osiedlu zachęcając uczniów do wykonania prac o tematyce obywatelskiej. Przeprowadzenie konkursu uczestnicy wykorzystali do rozpropagowania idei projektu, w którym uczestniczą poprzez umieszczanie w 5 szkołach informacji i ulotek o projekcie.

- Pozostałe działania takie jak: pomoc dzieciom w lekcjach, sprzątanie w świetlicy, pomoc w dostarczaniu żywności dla potrzebujących rodzin, pielęgnacja ogródka i wiele innych. 

Nasi uczestnicy z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach i proponują własne inicjatywy. Już wkrótce kiermasz osiedlowy i festyn z okazji Dnia dziecka.

Kupuj i pomagaj

 

 

Facebook

 

Zobacz projekt

 

 

 Przekaż swój 1% podatku dla dzieci