Cichy zabójca – smog

Smog jest to zjawisko, powstałe w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Powstaje głównie na obszarach miejskich, gdzie kwitnie przemysł oraz są ogrzewane bloki mieszkalne. Nie tylko ogranicza widoczność, ale także jest niesamowicie szkodliwy dla zdrowia.

Smog skutki których nie widać

Pył, zawieszony w powietrzu wywiera wpływ na organizmy żywe, które oddychają i spożywają produkty, wyrastające ze skażonej gleby. W dodatku wzrasta poziom zachorowań na choroby układu oddechowego oraz te nowotworowe. Jednocześnie pogarsza się samopoczucie. Wpływ smogu na jakość życia zależy od takich czynników, jak wiek danej jednostki, płeć, odporność organizmu czy współwystępujące choroby. Już nawet krótka ekspozycja zdrowych osób we wzmożonej aktywności pyłów w powietrzu może wywoływać depresję, alergię, niepokój, problemy z pamięcią oraz koncentracją, stany zapalne, podrażnienie spojówek, spadek tolerancji wysiłku.

Smog jak się chronić

smog skutkiKorzystanie z publicznych środków transportu zamiast jazdy autem może znacznie przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń. Obszary zielone w miastach pomogą w oczyszczaniu środowiska, a przemysł powinien wykorzystywać nowoczesne technologie, zgodne z ideą ekologiczności. Mieszkańcy miast dotkniętych smogiem powinni być wcześniej ostrzegani o jego wyższych stężeniach niż normalnie. Dzięki temu ogranicza się wyjścia na zewnątrz, a jeśli to konieczne używa się masek przeciwpyłowych oraz oczyszczaczy powietrza.